jobland.pl
Oferty Jak działa Jobland Zasady pracy Najczęściej zadawane pytania
   
Forum O firmie Partnerzy Media o nas Kontakt
 
 
Portal pracy za granicą Portal pracy za granicą
Portal pracy za granicą
Mapa serwisu
Strona główna
 
 
Jobland    Aktualności
Mapa strony i wyszukiwanie
 
 


 
 

W jaki sposób bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?

Należy jednoznacznie podkreślić, że nie istnieje metoda dająca stuprocentową gwarancję. Istnieją jednak pewne reguły, których przestrzeganie znacznie zmniejsza ryzyko związane z wyjazdem do pracy za granicę.

Pośrednicy w Polsce

Duża część ofert pracy pochodzi z agencji rekrutacyjnych, zwanych również agencjami pośrednictwa pracy. Jeśli korzystamy z usług polskiego pośrednika:

·          Należy sprawdzić, czy firma jest wpisana do rejestru agencji zatrudnienia. Wykaz zarejestrowanych agencji, w tym agencji pośrednictwa pracy za granicą, dostępny jest na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: www.kraz.praca.gov.pl. Można tam znaleźć adresy i numery telefonów tych firm. Prowadzenie pośrednictwa bez wpisu do rejestru jest nielegalne. Korzystanie z „pośredników”, którzy nie są wpisani do rejestru, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem.

·          Sam wpis do rejestru jest jedynie formalnością urzędową. Dlatego warto zainteresować się, od kiedy firma prowadzi działalność pośrednictwa (firmy, które prowadzą działalność krócej niż rok, będą miały tzw. certyfikat wstępny) – rodzaj certyfikatu również można sprawdzić na www.kraz.praca.gov.pl. Warto również sprawdzić, czy agencja ma stronę internetową, czynne biuro i telefony stacjonarne odbierane w godzinach pracy. Firmy z krótką historią, bez strony www i z biurem zarejestrowanym w wynajętym mieszkaniu, podające jako kontakt wyłącznie numer komórkowy powinniśmy traktować z pewną ostrożnością. Trzeba jednak zaznaczyć, że wiele małych, nowo założonych agencji działa rzetelnie i uczciwie.

·          Agencja nie może pobierać opłat za pośrednictwo od osób poszukujących pracy. Jedyne opłaty, jakie mogą być pobierane, to opłaty na pokrycie kosztów transportu, uzyskania wizy (oczywiście przy pracy w Unii Europejskiej - nie dotyczy), koszty badań lekarskich oraz tłumaczeń i to w wysokości faktycznie poniesionych przez agencję kosztów. Agencje nie mogą zmuszać osób poszukujących pracy np. do zakupu biletu po zawyżonej cenie zawierającej marżę agencji, czy też wykupu dodatkowych usług „konsultingowych” będących faktycznie opłatą za pośrednictwo pracy.

·          Agencja powinna zawrzeć z osobą z osobą wyjeżdżającą do pracy umowę, w której między innymi powinny być zawarte warunki zatrudnienia za granicą. Umowa powinna również określać nazwę pracodawcy i jego adres.

Pośrednicy zagraniczni

W innych krajach nie zawsze wymagane jest posiadanie licencji czy specjalnej rejestracji agencji pośrednictwa pracy.

W Wielkiej Brytanii działalność agencji zatrudnienia nie jest licencjonowana. Licencja konieczna jest jedynie w przypadku agencji rekrutujących do pracy w sektorze rolnym, rybołówstwie i przetwórstwie żywności (m. in. pakowaniu). Listę agencji można sprawdzić na stronie urzędu wydającego licencje (Gangmasters Licensing Authority): www.gla.gov.uk– opcja Check who has a GLA license.  

W przypadku pozostałych agencji, można natomiast sprawdzić, czy dana firma znajduje się w rejestrze spółek (Companies House): http://wck2.companieshouse.gov.uk.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na pole „Status” Literka „D” oznacza „Dissolved” (rozwiązana), „L” – „in Liquidation” (w likwidacji) „R” – „Receiving” (postępowanie przed wierzycielami). Po kliknięciu na nazwę firmy znajdziemy również inne ważne szczegóły: Date of Incorporation (data założenia) – firmy dopiero co założone należy traktować ostrożnie. W „Insolvency history” opisana będzie historia niewypłacalności (jeśli miała miejsce), czyli wszystkie przypadki w których firma w swojej historii miała (lub ma) problemy z wypłacalnością. Bardziej dociekliwi mogą zamówić dane finansowe (odpłatnie).

Firmy, które nie znajdują się w tym rejestrze, działają jako „jednoosobowa działalność gospodarcza”. Nie oznacza to, że są nielegalne, ale najczęściej są to niewielkie podmioty o ograniczonych możliwościach organizacyjnych i finansowych. 

Jeżeli agencja brytyjska jest członkiem The Recruitment & Employment Confederation (Zrzeszenia Agencji Zatrudnienia), dodatkowo zwiększa to jej wiarygodność. Listę członków można znaleźć na: www.rec.uk.com. Podobnie członkowstwo w Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej: www.bpcc.org.pl. Członkami izby jest również wiele polskich agencji. W przypadku nieprzestrzegania standardów, zawsze można zgłosić to tym organizacjom, które mogą wyciągnąć konsekwencje wobec członka. Firmy, które decydują się na członkowstwo w takich organizacjach zazwyczaj dbają o swoją reputację.

W Wielkiej Brytanii agencje nie mogą pobierać opłat za znalezienie pracy.

Od reguły tej są wyjątki, dotyczące np. agencji Au pair, które mogą pobierać niewielkie (określone przepisami) opłaty. Agencji modelek i artystów mogą również pobierająć prowizję od wartości kontraktu zdobytego dla artysty lub modelki.

Prawo brytyjskie zabrania ponadto agencjom stawiania osobom szukającym pracy wymogu skorzystania z innych usług oferowanych przez agencję jako warunku uzyskania pracy. Nie wolno więc wymagać od pracownika, aby wykupił np. ubezpieczenie lub transport jako warunku znalezienia pracy – pracownik ma prawo wyboru i może nabyć ubezpieczenie czy transport oraz inne usługi we własnym zakresie, niekoniecznie za pośrednictwem agencji.

W Irlandii wymagane jest posiadanie licencji i możemy poprosić irlandzkiego pośrednika o przedstawienie stosownego certyfikatu.

Regulacje w innych krajach mogą się nieco różnić, ale wszystkie wskazówki dotyczące oceny wiarygodności pozostają aktualne. Agencje powinny posiadać biuro i telefon stacjonarny, który jest odbierany w godzinach pracy. Informacje o warunkach pracy powinniśmy dostać na piśmie przed jej rozpoczęciem. Agencje nie powinny wymagać ponoszenia wygórowanych opłat za transport czy inne usługi. W większości krajów pobieranie opłat za pośrednictwo pracy od pracowników jest zabronione.

Agencje pracy tymczasowej

Czasami kontrakt zawierany jest nie bezpośrednio z pracodawcą, lecz z agencją pracy tymczasowej. Jesteśmy wtedy pracownikami agencji, oddelegowanymi do pracy u klienta agencji (tzw. pracodawcy użytkownika). Wszystkie polskie agencje pracy tymczasowej muszą być wpisane do rejestru agencji zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl. Agencje zagraniczne działają wg miejscowych przepisów dotyczących działania agencji pracy czasowej.

Agencja zarabia na każdej przepracowanej przez nas godzinie, odciążając jednak pracodawcę użytkownika z formalności związanych z zatrudnieniem. Agencje często korzystają z ułatwień podatkowych i umownych. Dlatego praca przez agencje pracy czasowej jest często opłacalna – wbrew obiegowym opiniom.

Niemniej - w Polsce, Wielkiej Brytanii i w większości krajów Europy agencje pracy tymczasowej nie mogą:

·          nie zapłacić lub wstrzymywać wypłaty wynagrodzenia pracownikowi z powodu nie otrzymania zapłaty od pracodawcy użytkownika (klienta agencji)

·          pobierać prowizji i dodatkowych opłat od pracownika (poza potrąceniem ewentualnych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu – zgodnie z zawartą umową)

·          zabronić pracownikowi podjęcia pracy bezpośrednio u pracodawcy użytkownika (choć może być nałożona dodatkowa opłata lub przedłużony okres zatrudnienia przez agencję – ale wszystkie te koszty ponosi pracodawca i rozlicza się z agencją – nie można nimi obciążać pracownika).

Żądanie od pracowników „prowizji” (czytaj: haraczu) od każdej wypłaty uzyskanej od pracodawcy to najczęstszy schemat działania nieuczciwych „agencji” pracy tymczasowej, opisywanych w mediach jako obozy pracy.

Zatrudnienie bez pośredników

Jeżeli kontaktujemy się bezpośrednio z pracodawcą, którego ogłoszenie znaleźliśmy w prasie lub w Internecie, chronią nas przepisy dotyczące zatrudniania w danym kraju. W Wielkiej Brytanii można sprawdzić, czy firma pracodawcy istnieje w rejestrze spółek http://wck2.companieshouse.gov.uk, na takich samych opisanych wyżej zasadach, jak w przypadku sprawdzania agencji.

Również w tym przypadku należy poprosić o pisemne warunki zatrudnienia jeszcze przed wyjazdem. W Wielkiej Brytanii umowa o pracę nie musi być sporządzona na piśmie, niemniej pracownik ma prawo uzyskać, w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy, warunki zatrudnienia w formie pisemnej. Mimo braku obowiązku, pracodawca powinien jednak wykazać się zrozumieniem dla osoby, która chce uzyskać pisemną ofertę pracy jeszcze przed wyjazdem z Polski do Wielkiej Brytanii.

Wynagrodzenie nie może być niższe niż obowiązująca stawka minimalna (od października 2007 wynosi ona 5.52 funta na godzinę dla pracowników mających 22 i więcej lat). Pracownik powinien mieć płacone podatki i ubezpieczenie, na dowód czego powinien otrzymywać odcinki płacowe (payslips) z wyszczególnionymi kwotami potrąceń. O tym, jak chronione są prawa pracownicze w Wielkiej Brytanii można również przeczytać na http://www.jobland.pl/zasady/uk.php#7. Irlandia: http://www.jobland.pl/zasady/ie.php#7.

Zdrowy rozsądek przede wszystkim

Żadne przepisy czy dokumenty nie uchronią nas przed oszustami. Oceniając wiarygodność oferty i osób organizujących wyjazd należy kierować się zdroworozsądkową oceną sytuacji.

·          Upewnij się, czy osoba z którą rozmawiasz rzeczywiście reprezentuje firmę, za której przedstawiciela się podaje.

·          Sprawdź, w miarę możliwości, czy firma istnieje, jak długo działa, czy ma biuro z telefonami stacjonarnymi, na które można dodzwonić się w godzinach pracy. Często dobrym sposobem jest wpisanie nazwy firmy w wyszukiwarki internetowe – jeśli ktoś miał z nią przykre doświadczenia, często dzieli się nimi z innymi internautami. Pojedyncze opinie niezadowolonych osób korzystających z wolności wypowiedzi w Internecie należy traktować z rezerwą, ale liczne negatywne opinie powinny wzbudzić Twoją czujność.

·          Uzyskaj warunki zatrudnienia na piśmie jeszcze przed wyjazdem.

·          Nie płać za pośrednictwo pracy! To Ty jesteś pracownikiem i Tobie będzie płacone wynagrodzenie za wykonaną pracę. Ewentualne opłaty za dojazd, wyżywienie czy zakwaterowanie powinny być na poziomie rynkowym.

·          Odrzucaj oferty, w których oddajesz pośrednikowi część swojego wynagrodzenia z każdej otrzymanej wypłaty jako jego prowizję. To zwykły haracz.

·          Pamiętaj, że również za granicą przysługują Ci prawa. Nie wahaj się zgłosić na policję czy do inspekcji pracy. To przede wszystkim pracodawcy ponoszą konsekwencje nielegalnego zatrudniania i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie praw pracowniczych.

Szara strefa

Istnieją pośrednicy działający w szarej strefie. Mimo braku odpowiednich licencji, biura i pobierania opłat, osoby takie „załatwiają” pracę. Czasami jest to praca dobra i zupełnie legalna. Czasem, mimo że poniżej płacy minimalnej i bez opłaconego ubezpieczenia, jest i tak lepsza, niż to, co jest Ci oferowane w kraju. Mogą Ci zostać poleceni przez znajomych lub przez inne osoby, które za ich pośrednictwem znalazły pracę i które, mimo że zapłaciły za pośrednictwo, nie czują się oszukane. Pamiętaj jednak, że decydując się na tego rodzaju propozycje, podejmujesz duże ryzyko.

Polecamy również zapoznać się z broszurą informacyjną „Bezpieczne wyjazdy do pracy” przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Więcej na ten temat: http://www.jobland.pl/aktualnosci/akt.php?id=281

 

 

Nie tego szukasz? Skorzystaj z wyszukiwarki:

 
Web www.jobland.pl
 


2006-10-31

do góry
 
 
design & development by www.exeem.pl  Wyślij CV | Drukuj | Poleć znajomemu | Napisz do nas | Strona główna  | Reklama | Advertisement  
 Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Ochrona prywatności | Privacy Policy  
 Forum - praca za granicą | Oferty pracy | Zasady pracy za granicą | Praca | Polish Workers | Jobs in the UK | Polish Recruitment