jobland.pl
Oferty Jak działa Jobland Zasady pracy Najczęściej zadawane pytania
   
Forum O firmie Partnerzy Media o nas Kontakt
 
 
Portal pracy za granicą Portal pracy za granicą
Portal pracy za granicą
Mapa serwisu
Strona główna
 
 
Jobland    Aktualności
Mapa strony i wyszukiwanie
 
 


 
 

Pracownicy transgraniczni

Czy pracują Państwo w jednym kraju Unii Europejskiej, a równocześnie zamieszkują w innym państwie członkowskim, do którego wracają Państwo przynajmniej raz w tygodniu? W takim przypadku Państwa szczególny status jako pracownika transgranicznego może wymagać szczególnego traktowania w takich kwestiach, jak świadczenia społeczne, zasiłek dla bezrobotnych lub podatek dochodowy.

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat swoich praw oraz szczegółowych przepisów odnoszących się do Państwa sytuacji.

Swobodny przepływ pracowników w ramach Unii Europejskiej ma również zastosowanie do „pracowników transgranicznych”, tzn. osób, które pracują w jednym kraju UE, ale mieszkają na stałe w innym. Jednak definicja pracownika transgranicznego może się różnić w zależności od rozpatrywanej dziedziny (np. prawo podatkowe, prawo do stałego pobytu, prawo do uzyskania świadczeń).

KARTY DLA PRACOWNIKÓW TRANSGRANICZNYCH

Z uwagi na szczególną sytuację pracowników transgranicznych, którzy zgodnie z definicją zatrudnieni są w innym kraju niż ich miejsce stałego pobytu, prawo wspólnotowe nie wymaga od kraju zatrudniającego wydania dokumentów pobytowych. Jednak właściwe organy tych krajów mogą wydać tym pracownikom specjalne karty.

Pojęcie pracownika transgranicznego nie jest ściśle zdefiniowane w odniesieniu do miejsca stałego pobytu. Pracownik transgraniczny może być dowolną osobą, która mając miejsce stałego pobytu w jednym Państwie Członkowskim, gdzie zazwyczaj wraca codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, jest zatrudniona w innym Państwie Członkowskim.

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Przepisy wspólnotowe regulujące kwestie zabezpieczenia społecznego zawierają pewne szczególne postanowienia dotyczące pracowników transgranicznych. Zgodnie ze wspólnotową definicją (stosowaną w prawodawstwie unijnym koordynującym programy zabezpieczenia społecznego) pracownik transgraniczny jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, która prowadzi działalność w Państwie Członkowskim innym niż państwo, w którym mieszka i do którego powraca co najmniej raz w tygodniu.

Jako pracownicy transgraniczni będą Państwo objęci prawodawstwem unijnym w zakresie zabezpieczenia społecznego, tak samo jak inne kategorie osób objęte tymi przepisami. Jednak do świadczeń chorobowych i zasiłków dla bezrobotnych mają zastosowanie szczególne zasady. Mają Państwo prawo do świadczeń chorobowych w kraju stałego zamieszkania albo w kraju zatrudnienia. Jeśli zarejestrują się Państwo jako bezrobotni, mają Państwo prawo do wystąpienia o zasiłek dla bezrobotnych wyłącznie w kraju stałego zamieszkania.

Dalsze informacje przedstawiamy w zestawieniu „Zabezpieczenie społeczne”.

OPODATKOWANIE

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Państwach Członkowskich nie jest zharmonizowany na szczeblu unijnym. Podlega on legislacji krajowej oraz licznym umowom dwu- lub wielostronnym, konwencjom i porozumieniom podatkowym. Ale nawet przy braku harmonizacji, taka legislacja lub umowy muszą być zgodne z podstawowymi zasadami prawa wspólnotowego, a w szczególności z zasadą swobodnego przepływu i równego traktowania pracowników na terenie Unii.

Dochód uzyskany przez pracowników transgranicznych może być opodatkowany w jednym lub w obu krajach, w zależności od tego, jakie porozumienia podatkowe podpisały między sobą te kraje. W tym drugim przypadku podatek zapłacony w jednym kraju zazwyczaj brany jest pod uwagę przy ustalaniu płatności podatkowych w drugim kraju (dla uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu). Niektóre takie konwencje dwustronne w sprawie podwójnego opodatkowania zawierają szczególne przepisy dotyczące pracowników transgranicznych. W takich przypadkach definicja pracownika transgranicznego może być dość restrykcyjna; pracownik taki musi zazwyczaj mieszkać na stałe i/lub pracować w rejonie przygranicznym i regularnie przekraczać granicę, aby wracać do swojego miejsca zamieszkania.

Gdy pracownicy-nierezydenci (ta kategoria może być szersza niż kategoria pracowników transgranicznych) są opodatkowani w krajach, w których pracują, określona w prawie wspólnotowym zasada niedyskryminacji zobowiązuje ten kraj w większości przypadków do traktowania ich tak samo jak pracowników-rezydentów.

Tak się dzieje w przypadku, gdy sytuacja pracowników nierezydentów jest porównywalna z sytuacją rezydentów, czyli gdy uzyskują oni cały - albo zasadniczo cały - dochód w kraju zatrudnienia i nie mają wystarczających dochodów we własnym kraju, aby system podatkowy wziął pod uwagę ich sytuację osobistą i rodzinną. Jeśli warunki te są spełnione, kraj zatrudnienia musi udzielić nierezydentom takich samych ulg podatkowych, jakich udziela rezydentom z tytułu sytuacji rodzinnej.

Kwestie szczegółowe

 

Źródło: Portal Komisji Europejskiej

 

 

Nie tego szukasz? Skorzystaj z wyszukiwarki:

 
Web www.jobland.pl
 


2006-11-12

do góry
 
 
design & development by www.exeem.pl  Wyślij CV | Drukuj | Poleć znajomemu | Napisz do nas | Strona główna  | Reklama | Advertisement  
 Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Ochrona prywatności | Privacy Policy  
 Forum - praca za granicą | Oferty pracy | Zasady pracy za granicą | Praca | Polish Workers | Jobs in the UK | Polish Recruitment